Muỗi cắn bị bầm tím – Phản ứng ngoài dai khi bị muỗi cắn